Over

Het is triest gesteld met de jeugdzorg in Nederland. Dagelijks worden we geconfronteerd met schrijnende gevallen. Jeugdzorg Nederland probeert met alle mogelijke middelen hun straatje schoon te vegen en zaken in de doofpot te krijgen. Transparatie is ver te zoeken. Via deze website zullen we u regelmatig op de hoogte houden van de dingen die we tegen komen en u daar over informeren. Enerzijds om het falen van de jeugdzorg inhoudelijk bloot te leggen anderzijds om u als lezer tips en handvaten te geven hoe on te gaan met de jeugdzorg en effectief te strijden tegen de vele leugens en onrecht die er is.

In eerste instantie zullen we zaken geanonimiseerd brengen om ook de betreffende medewerkers de mogelijkheid te bieden hun fouten en falen te corrigeren. Blijkt dat we te maken hebben met een hardnekkige medewerker die fout op fout stapelt dan zullen we langzaam meer en meer gaan prijsgeven van de persoon in kwestie. Juist om de cliënten inzicht te geven met wie ze te maken hebben. Uitzondering hierop zijn de bestuurders en managementleden die openbaar bekend zijn. Zij zullen in alle stukken met naam en toenaam genoemd worden gerelateerd aan hun functie. Hetbis daarbij geenszins de bedoeling hun in hun persoonlijke levensfeer te raken echter we spreken ze aam op hun functioneren binnen een publiekrechtelijk orgaan.

Deze site is opgestart en staat onder beheer van Krijn ten Hove, ervaringsdeskundige op het gebied van het falen van de Jeugdzorg in Nederland.