De boosheid en frustratie van JBB over een zwartboek

In de afgelopen weken heb ik een zwartboek samengesteld over de Gecertificeerde Instelling Jeugdbescherming Brabant met als titel:  Jeugdbescherming Brabant de doodlopende weg in de jeugdzorg! Vorige week hebben de pleegouders van Baby Hannah in een interview een beeld geschetst over de fouten die de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Brabant (JBB) heeft gemaakt voorafgaand aan en na de ontvoering. Het dossier Baby Hannah is een van de dossiers die is opgenomen in het zwartboek over JBB wat op 7 september jl. aan de gecertificeerde instelling is toegezonden. Afschriften van het zwartboek zijn o.a. gestuurd aan de Ministers Hugo de Jonge en Sander Dekker, Inspectie Gezondheid&Jeugd, rechtbanken in Brabant, alle gemeenten in Brabant en de tweede kamer commissie Jeugdzaken. 

Ik doe nu een dringende oproep aan de Tweede Kamer en de ministeries van VWS en J&V om een externe onderzoekscommissie in te stellen naar JBB en gedurende het onderzoek de bestuurder en het management op non actief te stellen.

In eerdere blogs heb ik al een aantal van de conclusies uit het zwartboek aangehaald, echter als je het geheel onder elkaar ziet en het volledige zwartboek leest dan kom je tot de conclusie die je niet verwacht en wilt zien in een land als Nederland en verbaas je je erover dat dit bij een instelling die volledig betaald wordt uit overheidsgeld kan.

De reactie van JBB op het zwartboek wordt door één van de gemeenten als volgt samengevat: “de boosheid en frustratie spat van hun brief aan de wethouders af!”

De volgende conclusies worden o.a. getrokken in het zwartboek:

  • Het is niet vanzelfsprekend dat JBB beschikkingen van de rechter opvolgt.
  • Interne klachtencommissie van JBB stelt vast dat de regiodirecteur de geheimhouding schendt.
  • JBB heeft geen mensen in dienst die verstand hebben van Ouderverstoting.
  • Bestuurder van JBB wordt door de interne klachtencommissie verweten dat hij niet professioneel communiceert met cliënten en geen antwoord geeft als hij wordt aangesproken op de fouten in zijn organisatie.
  • Adviezen van de Raad voor de Kinderbescherming worden niet opgevolgd.
  • Er wordt onjuiste informatie aan de rechtbank verzonden met als doel de rechter te beïnvloeden.
  • Er wordt niet aan waarheidsvinding gedaan.

Dit zijn zomaar wat schokkende voorbeelden uit de werkwijze van JBB. Voorbeelden die voortkomen uit een analyse van een groot aantal dossiers. En de reactie van JBB baart mij grote zorg. Standaard reageert men met opmerkingen dat ouders die klagen emotioneel zijn en hun eigen aandeel niet kunnen zien. Men herkent zich nooit in het verhaal van een klagende ouder. Zo ook bij de ontvoering van Baby Hannah bleken dit de standaard antwoorden. Maar deze antwoorden tonen aan dat de bestuurder de opmerkingen van de ouders niet relevant vindt maar ook dat het bij deze instelling op bestuurlijk niveau ontbreekt aan gevoel en inzicht voor de complexe en emotionele materie waar JBB zich mee bezig houdt!

Het toont aan dat ook de bestuurder van JBB er niet voor terug deinst om de wethouders voor te liegen over de gang van zaken.

Ouderverstoting

Een jaar terug geeft bestuurder René Meuwissen in een interview aan dat zijn organisatie overstelpt wordt met een groeiend aantal hoog conflictscheidingen.Bij een hoogconflictscheiding is sprake van een cluster B stoornis bij 1 van de ouders, waardoor deze ouder de scheiding niet kan verwerken en in de vechtstand blijft staan. Er is dus sprake van slechts 1 ouder die blijft vechten.  10 tot 12 % van de bevolking heeft een dergelijke stoornis, wat duidelijk tot uiting komt in de hoog conflict scheiding, 15 % volgens het visiedocument echtscheiding van de rechtspraak.  Een toenemend aantal kinderen komt daarbij in een loyaliteitsconflict.  Door een gebrek aan kennis wordt ouderverstoting niet herkend en vervolgens ook niet erkend door JBB. In alle dossiers in het zwartboek is sprake van meerdere vormen van  kindermishandeling, waaronder ouderverstoting. Ouderverstoting  is begin dit jaar n.a.v. het rapport scheiden zonder schade erkend als emotionele kindermishandeling.  Door niet goed te handelen vergroot JBB de gevolgen hiervan. Uit internetfora blijkt duidelijk dat ouderverstoting een belangrijk en zorgelijk thema is, zo zorgelijk dat in de tweede kamer, mede op aandrang van het platform herken ouderverstoting, een motie is aangenomen om ouderverstoting strafbaar te stellen.

Veel cliënten gesproken

Ik heb met een groot aantal cliënten gesproken en de dossiers getoetst. “Zeven van deze cliënten hebben hun dossier vrijgegeven om uit te publiceren, wetende dat ze hiermee een risico nemen op sancties van JBB. Dit zwartboek is tot stand gekomen na gesprekken met diverse gemeenteraadsleden en wethouders die hun zorgen uitspraken over JBB. Men wilde graag een indringend beeld krijgen van deze instelling. Met die boodschap, en de wetenschap dat er door de Kinderombudsman al onderzoek werd gedaan in een specifiek dossier, ben ik aan de slag gegaan met de samenstelling. In het onderzoek van de Kinderombudsman wordt al gekeken of JBB zich aan de wet- en regelgeving houdt, het Haags Kinderrechtenverdrag wel gevolgd wordt en of men cliënten wel behoorlijk behandelt.

Met zijn antwoorden toont de bestuurder aan de opmerkingen van de ouders niet relevant te vinden maar ook dat bij deze instelling het op bestuurlijk niveau ontbreekt aan gevoel en inzicht voor de complexe en emotionele materie waar JBB zich mee bezig houdt!

Met dit zwartboek roep ik de controlerende organen, Minister, Inspectie en Colleges van B&W, op om de Gecertificeerde Instelling ter verantwoording te roepen en inzicht te geven in de werkwijze en bejegening van de cliënt. Maar tevens is in dit zwartboek te lezen hoe dingen anders zouden kunnen met adviezen voor zowel de landelijke als de lokale overheden. Hiermee is het niet alleen een boek om de instelling aan te spreken maar ook direct een pamflet om zaken in het belang van betrokken kinderen te wijzigen.

Reactie JBB

Het zal u niet verbazen, maar de bestuurder van JBB reageert niet rechtstreeks naar mij. Wel heeft hij naar de wethouders in de provincie Brabant een brief gestuurd waarin ze duidelijk maken dat ze zich niet herkennen in het zwartboek, er ongefundeerde en niet te onderbouwen stellingen in staan maar dat men omwille van de privacy en cliënten niet inhoudelijk er op in gaan. Ze degraderen het zwartboek tot mijn dossier maar gaan hierbij volledig voorbij aan de de ruim 25 cliënten die hun bijdrage hebben geleverd aan dit zwartboek. Verder geven ze aan dat ze met mij in gesprek zijn en dat ze mij zullen aanspreken dat dit niet de methode is om dit soort zaken aan te kaarten.

Het is opmerkelijk: al voor de tweede keer in krap 2 maanden stelt de bestuurder van JBB met mij in gesprek te zijn. Echter het laatste inhoudelijke gesprek met de bestuurder dateert van 6 juni jl. Nog ver voor de aanvang van de samenstelling van dit zwartboek. Het toont aan dat ook de bestuurder van JBB er niet voor terug deinst om voor de tweede keer in enkele weken de wethouders voor te liegen over de gang van zaken.

De handelswijzen van JBB en de reactie van René Meuwissen zou je verwachten in Noord Korea of Venezuela, niet in Nederland!

Het op deze manier aankaarten van zaken is niet de manier stelt men. Maar in alle dossiers die ik gezien heb is de rode draad dat er niets gebeurd met klachten. Door de eigen klachtencommissie gegrond verklaarde klachten worden afgedaan met slappe excuses om vervolgens weer over te gaan tot de orde van de dag. Gemaakte werkafspraken of afspraken voor gesprekken worden niet ingelost of nagekomen. De werkwijze van René Meuwissen is: we drinken een glas, doen een plas en ik laat alles zoals het was. En verder moet iedereen zijn kop dicht houden. En doe je je mond open dan krijgen de medewerkers de opdracht die cliënt onder druk te zetten met verregaande maatregelen waaronder staken van omgang, uit huis plaatsingen of uit de ouderlijke macht zetten. In meerdere dossiers die aan dit zwartboek hebben bijgedragen is al duidelijk dat de intimidatie van start gegaan is.

Eén van de gemeenten typeerde de brief als volgt: “de frustratie en boosheid spat van de brief van JBB af.” En die frustratie is begrijpelijk: want normaliter laten cliënten zich afschrikken door de intimidatie van de vazallen van Meuwissen. Echter deze cliënt niet!

Niet verwonderlijk

De reactie van JBB naar de gemeenten op het zwartboek is niet verwonderlijk. In het begeleidende schrijven aan de voorzitter van de Raad van Toezicht van JBB heb ik deze reactie al voorspeld. Omdat dit de standaard reactie is van de bestuurder op alles wat er over zijn clubje naar boven komt. Standaard wordt alles ontkend of niet herkend, is men in gesprek maar kan men in het kader van de privacy verder niets zeggen. Maar dit zwartboek richt zich niet op individuele cases. Het geeft een ontluisterend beeld weer over de werkwijze van JBB, het feit dat men zich heeft omgetoverd tot een staat in de staat. Een JBB waar de beleidslijnen duidelijk zijn dat men zich niet aan de wet- en regelgeving hoeft te houden. Maar wellicht begint dan nu de ouderdom toe te slaan bij Meuwissen en praat hij met zichzelf of voor de spiegel: want tegen iedereen zegt hij dat ze nog met elkaar in gesprek zijn maar niemand herkent zich in die uitspraken. JBB praat kennelijk veel maar vooral met zichzelf.

Maar JBB hoeft niet te reageren op individuele cases. Nee laat hem reageren op de aantijgingen die in het zwartboek staan als de rode draad en waarom ze niet kloppen. Maar dat kan Meuwissen niet omdat hij heel goed weet dat de aantijgingen stuk voor stuk wel kloppen. Dat beschikkingen niet opgevolgd worden, dat zijn regiodirecteur geheimhoudingsovereenkomsten schendt, dat er geen kennis van OVS is bij JBB (terwijl hij zelf op 27 september 2017 in de media stelt dat hij overstelpt wordt met vechtscheidingen en dus kennelijk niet heeft geanticipeerd op de problemen van zijn organisatie), dat hij zelf niet professioneel communiceert, adviezen van de raad niet opgevolgd worden, onjuiste informatie naar de rechtbank wordt verzonden en er niet aan waarheidsvinding wordt gedaan. Al deze punten en de reactie van Meuwissen zijn de symptomen van een bestuurder die zijn organisatie niet in de hand heeft en spartelt om niet te verzuipen in de beerput die hij zelf heeft gecreëerd. En met deze reactie aan de wethouders, maar niet naar mij, toont hij het gelijk van zijn klachtencommissie aan: René Meuwissen communiceert niet professioneel en geeft geen antwoord op de misstanden die aangedragen worden.

Laat de kinderen niet in de kou staan

De reactie van René Meuwissen zou je verwachten in Noord Korea of Venezuela. Maar niet in Nederland. Ik doe nu een dringende oproep aan de Tweede Kamer en de ministeries van VWS en J&V om een externe onderzoekscommissie in te stellen naar JBB en gedurende het onderzoek de bestuurder en het management op non actief te stellen. En voor alle gemeenteraden en colleges in Brabant: sluit geen langjarige verbintenissen meer af met deze GI af zolang ze niet bereid zijn om openheid te geven over hun werkwijzen en te reageren op de rode draad in hun handelswijzen.

Laat de kinderen die overgeleverd zijn aan de grillen en grollen van René Meuwissen en zijn organisatie niet in de kou staan en grijp in. Stel orde op zaken en stop Jeugdbescherming Brabant met hun verderfelijke manier van kapot maken van kinderen en het niet naleven van de spelregels die we met elkaar in Nederland hebben afgesproken en in wetten hebben vastgelegd. Nogmaals dit verwacht je in een land als Noord Korea of Venezuela, niet in Nederland..

Stop Kindermishandeling, Stop JBB, Stop René Meuwissen!

Maar wellicht begint dan nu de ouderdom toe te slaan bij Meuwissen en praat hij met zichzelf of voor de spiegel: want tegen iedereen zegt hij dat ze nog met elkaar in gesprek zijn maar niemand herkent zich in die uitspraken. JBB praat kennelijk veel maar vooral met zichzelf. 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s